• logo
  • Kontaktujte nás
    0949 241 750
    Po - Pia: 9:00 - 16:00
  • Môj profil
  • 2 ks
    za 41.25 €
VEMICA.SK
   
 Novinky
Black Friday 2022

NAD 30 EUR DODATOČNÁ ZĽAVA 10% Z CELÉHO NÁKUPU | NA VYBRANÉ PRODUKTY ZĽAVY AŽ 30% | DOPRAVA ZDARMA NAD 60 EUR | Zľavový kód: BF2022 | Akcia platí do 30.11.2022.


Vernostný program

Zaregistruj sa v našom e-shope ako náš verný zákazník a zbieraj body za každý nákup. Už pri registrácii získaš 10 bodov ako bonus. Nazbierané body potom uplatníš ako zľavu na celý nákup. Zľava sa vzťahuje aj na akciové produkty! zobraziť viac...


Dovolenka 19.08. – 26.08.2022

V dňoch 19.08. – 26.08.2022 bude naša spoločnosť zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. Ďakujeme za porozumenie.

 Dopravu zabezpečuje
 Podporované platby

Obchodné a reklamačné podmienky

Všeobecné ustanovenia


Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.vemica.sk a bližšie upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim.

Kupujúcim elektronickom obchode sa rozumie zaregistrovaná fyzická alebo právnicka osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku.

Predávajúcim sa rozumie VEMICA, s.r.o., Športová 553, 92221 Moravany n./V., IČO: 45 936 528, DIČ: 2023164440, IČ DP: SK2023164440

Elekronickou objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky int. obchodu a cene objednaného tovaru.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom dňom odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke. Každú e-mailovú objednávku predávajúci potvrdí e-mailom alebo telefonicky.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenie kúpnej ceny a jeho prevzatím.


Dodacie a platobné podmienky
Objednaný tovar Vám zašleme spolu s daňovým dokladom na Vami uvedenú dodaciu adresu. Tovar odosielame do troch pracovných dní, pokiaľ je tovar na sklade. Ak nie je tovar na sklade, odosielame ho ihneď po obdržaní. Prepravu zabezpečuje spoločnosť GLS. 
 

Predávajúci sa zaväzuje:      
- dodať správny druh a množstvo tovaru tak, aký bol uvedený v čase objednávky

- na základe objednávky zákazníka dodať tovar v dohodnutej cene

- vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad

- tovar primerane zabaliť a odoslať ho čo najskôr po obdržaní objednávky

Kupujúci sa zaväzuje:

- prevziať objednaný tovar

- zaplatiť za dodaný tovar v jeho ponúkanej, resp. dohodnutej cene


Poštovné a balné

Spôsob dopravy pri objednávke cez e-shop si vyberiete v sekcii DOPRAVA A PLATBA:

 kuriérska spoločnosť GLS (3.50 €)
-  balíky do 9kg Slovenská pošta, balík na poštu alebo BalíkoBOX, 2.trieda(3.50 €)

osobný odber - vopred uskutočnená a uhradená objednávka - ZDARMA

CENA DOPRAVY pri objednávke nad 60 EUR v rámci Slovenskej republiky je ZDARMA.


Doručenie tovaru cez spoločnosť GLS je nasledujúci pracovný deň po podaní balíka, doručenie tovaru prostr. Slovenskej pošty je 2-3 dni po podaní balíka.


Pri objednávaní máte možnosť výberu z troch foriem platby za tovar:

- dobierka (1,40 €)
- prevodný príkaz ( ZDARMA)
- PayPal
(0,50
)
- platba kartou (0,50
)

Objednaný tovar Vám zašleme spolu s daňovým dokladom na Vami uvedenú dodaciu adresu. Tovar odosielame do dvoch pracovných dní, pokiaľ je tovar na sklade. Ak nie je tovar na sklade, odosielame ho ihneď po naskladnení.


OSOBNÝ ODBER

Objednávku pre osobný odber je nutné USKUTOČNIŤ VOPRED a to buď telefonicky (0949 241 750) , mailom (vemica@vemica.eu) alebo prostredníctvom e-shopu. Ak tovar objednávate mailom, uveďte prosím konkrétny produkt (aj veľkosť balenia) a počet kusov. Objednávku je taktiež nutné UHRADIŤ VOPRED (prevodný príkaz, PayPal, online platba kartou) , nakoľko nemáme predajňu, tovar si vyzdvihujete v prevádzke výroby.
 

Tovar je možné si vyzdvihnúť po uhradení objednávky a potvrdení, ktoré vám príde mailom, že je objednávka nachystaná na vyzdvihnutie.

Pred vyzdvihnutím tovaru nás prosím vopred kontaktujte.

Osobný odber možný nasledujúce dni po telefonickom kontakte:
UTOROK: 9:00 -12:00, 14:00 – 15:00
STREDA: 14:00 – 16:00

( pri zamknutých dverách prosím klopte, resp. volajte na tel.č. 0949 241 750 nakoľko sa môžeme pohybovať v zadnej časti výroby)

Tovar vyzdvihujte prosím na ADRESE PREVÁDZKY Kostolecká 177, objekt JEDNOTA, pri kaštieli, Moravany nad Váhom.
Nakoľko osobný odber prebieha v prevádzke, kde prebieha aj výroba, prosím rešpektujte nutnosť objednania tovaru vopred. Ďakujeme.


STORNO objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej odoslaním, pričom o odoslaní tovaru je kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailovej správy.

Ak nebude kupujúci s tovarom spokojný, môže ho bez udania dôvodu vrátiť s originálom faktúry do 12 pracovných dní od prevzatia tovaru, ak včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z.. na adresu spoločnosti: 

VEMICA, s.r.o.

Športová 553

92221 Moravany n./V. 

V tejto dobe musí byť predávajúcemu doručené písomné odstúpenie od zmluvy, vlastnoručne podpísané kupujúcim, spolu s nepoškodeným, nepoužívaným a neopotrebovaným tovarom v pôvodnom, celistvom obale. Peniaze budú zaslané spätne v zákonnej lehote spôsobom akým bola platba uskutočnená, poštovné poplatky budú odpočítané. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.


STORNO objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.
 

Platnosť cien
Ceny tovaru sú platné v momente objednania. Cena v už prijatej objednávke je nemenná. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien.
 

Reklamácia
Kupujúci je povinný pri prevzatí dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Prosíme zákazníkov o telefonický kontakt, snažíme sa reklamáciu vybaviť čo najskôr k spokojnosti oboch strán. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané. 

Prehliadku je kupujúci povinný urobiť tak, aby zistil všetky závady, ktoré možno zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

Oznámenie o zistených závadách musí kupujúci urobiť u predávajúceho písomne (e-mailom) v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené závady, t.j. musí uviesť o aké závady sa jedná a ako sa prejavujú. 

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, akoby sa jednalo o neodstrániteľnú závadu. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu. 

K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení tovaru

Pred prvým použitím tovaru je kupujúci povinný riadne preštudovať záručné podmienky vrátane užívateľskej príručky. V prípade používania výrobku v rozpore s užívateľskou príručkou (návodom k obsluhe) nesie kupujúci všetky dôsledky, ktoré mu týmto vzniknú sám a ich následná reklamácia bude uznaná za neoprávnenú. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto typu pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. 

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním tovaru, chybnou obsluhou, neodborným alebo neoprávneným zásahom, ako i neodborným použitím. Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou zákazníka, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, vniknutím cudzích látok (prach, voda, atď.), či poškodením spôsobeným vyššou mocou. 

Predávajúci nezodpovedá za prípadné závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený a súčasne prevzatie tovaru neodmietol. 

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá. 

V prípade zakúpenia tovaru v rámci podnikateľskej činnosti sa postupuje pri reklamácii podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení.
 

Reklamácie sú vybavované:

- e-mailom vemica@vemica.sk

- poštou, spolu s reklamovaným tovarom prosím priložte sprievodný list s popisom závady na tovare

- tovar zabaľte a pošlite na našu adresu:
 

VEMICA, s.r.o. 

Športová 553

92221 Moravany n./V.
 

V prípade zaslania vadného tovaru k reklamácii prepravnou službou - na náklady kupujúceho – na adresu predajcu, musí byť zásielka viditeľne označená nápisom „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar vrátane potrebného príslušenstva, kópiu nákupného dokladu, sprievodný dopis (obsahujúci podrobné označenie závady a špecifikáciu práv, ktoré kupujúci v súvislosti s reklamáciou uplatňuje), prípadne i ďalšie doklady týkajúce sa dodania tovaru a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo). Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho nebude prijatý.

Predávajúci, po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru, uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste prijme reklamovaný tovar do reklamačného konania a o tomto vytvorí písomný zápis, alebo

odmietne reklamáciu ako neoprávnenú a reklamovaný tovar vráti kupujúcemu, alebo reklamovaný tovar prijme k odbornému posúdeniu výrobcom, na základe ktorého výsledkov bude reklamácia buď uznaná za oprávnenú a riadne vybavená, alebo bude odmietnutá a tovar bude vrátený kupujúcemu.
 

Vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy
Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 7 dní odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom a zároveň ste povinný nás o tom vopred informovať - telefonicky, alebo e-mailom.

Tovar musí byť vrátený nepoškodený s dokladom o kúpe. Tovar neposielajte na dobierku.

Po vrátení tovaru bude zákazníkovi vrátená cena tovaru (náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ) poštovou poukážkou, alebo na váš účet ktorý uvediete, najneskôr do 15 pracovných dní od dňa, kedy bol vrátený tovar doručený na našu adresu.
 

Záruka
Na každý predávaný tovar sa vzťahuje záručná doba uvedená na obale tovaru. Zasielaný produkt musí mať expiračnú dobu minimálne 3 mesiace pred dátumom spotreby.
 

Ochrana osobných údajov
Predávajúci spracováva dobrovoľne poskytnuté osobné údaje kupujúceho v nasledujúcom rozsahu:
meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónne číslo.


V prípade neaktuálnosti osobných údajov poskytnutých kupujúcim, po splnení účelu alebo po podaní námietky budú osobné údaje kupujúceho zlikvidované. Ochrana osobných údajov kupujúceho sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva kupujúceho ako dotknutej osoby sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov a to napr. právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje kupujúceho spracúvané; vo všeobecne zrozumiteľnej forme požadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; požadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, alebo ktorých účel spracovania sa skončil a pod.

Predávajúcu vyhlasuje, že osobné údaje kupujúceho spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, a to za použitia vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok.

 
Súbory cookies používame pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Pomocou súborov cookies si tiež napríklad pamätáme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pre vás relevantnosť zobrazovaných reklám, počítame návšťevnosť stránok a pamätáme si vaše nastavenia vykonané na stránke.